Systém měst

Existují zde 3 stupně měst. Na každý stupeň města jsou kladené jiné požadavky, které jsou závislé nejen na velikosti města, ale i na budovách a obyvatelích v něm.

Vesnice
Město
Velkoměsto


Přehled stupňů a odměn za jejich dosažení najdete níže. Budovy se rozdělují na povinné a volitelné. Povinné budovy musí být v každém městě všechny, z volitelných budov si starosta vybírá tolik budov, aby naplnil celkový požadovaný počet budov.

Vesnice

Počet obyvatel: 5
Počet budov celkem: 10
Povinné: radnice, domy obyvatel, hospoda, kostel, farma (políčko)
Volitelné: dům starosty, park, náměstí, statek, rozhledna, tržnice, fontána, škola, muzeum, památník, důl
(Z volitelných budov si musí starosta vybrat celkem 5 budov, aby naplnil celkový počet 10 budov)

Odměna: větší městská residence, 2x libovolné vajíčko moba (platí nabídka mobů z výběru pro spawner), 30 staků libovolného stavebního materiálu, 2 000$, 2x shulker box, 16 diamantů

Město

Počet obyvatel: 10
Počet budov celkem: 15
Povinné: radnice, domy obyvatel, hospoda, kostel, farma (větší pole), náměstí, dům starosty, muzeum, park, památník
Volitelné: statek, rozhledna, tržnice, fontána, škola, restaurace, obchod, knihovna, banka, hotel, pošta, přístav, nádraží, důl, rekreační středisko, divadlo, zámek, pouť
(Z volitelných budov si musí starosta vybrat celkem 5 budov, aby naplnil celkový počet 15 budov)

Odměna: větší městská residence, propagace města na discordu 1x za 2 týdny, na žádost vlastní voice místnost na našem discordu, 3x libovolné vajíčko moba (platí nabídka mobů z výběru pro spawner), 45 staků libovolného stavebního materiálu, 3 000$, 2x shulker box, 32 diamantů

Velkoměsto

Počet obyvatel: 15
Počet budov celkem: 20
Povinné: radnice, domy obyvatel, hospoda, kostel, farma (velké pole), náměstí, dům starosty, muzeum, park, restaurace, obchodní centrum, hotel, nádraží, fontána

Volitelné: rozhledna, tržnice, škola, památník, knihovna, banka, pošta, přístav, koupaliště/aquapark, policejní stanice, hasičská stanice, farma se spawnery, nemocnice, stadion, kluziště, event, divadlo, kasino, vězení, soud, sjezdovka, posilovna/workout, dětské hřiště, zoo, zámek, přehrada, pouť, herna
(Z volitelných budov si musí starosta vybrat celkem 6 budov, aby naplnil celkový počet 20 budov)

Odměna: větší městská residence, propagace města na discordu 1x týdně, 3x libovolné vajíčko moba (platí nabídka mobů z výběru pro spawner), 60 staků libovolného stavebního materiálu, 4 000$, 3x shulker box, 1x spawner, 4x netherite ingotDoplňující informace k systému měst:
- V radnici musí být vypsané informace o městu: obsazené funkce, seznam obyvatel, pravidla, historie a další volitelné informace.
- Žádost sepište do word souboru nebo textového souboru a vložte do kanálu určeného pro registraci měst. Případně vložte odkaz na google disk soubor. Soubory vkládejte na našem discordu do sekce pro registraci měst.
- Všechny domy obyvatel se počítají jako 1 budova (v seznamu jako “domy obyvatel”).
- Dům obyvatele při kontrole od správce měst musí obývat jeden hráč.
- Počet obyvatel je počet hráčů bydlících ve městě mimo starostu.
- Každý obyvatel musí mít svůj vlastní dům, případně byt v hotelu/paneláku a objekt musí být přístupný obyvateli pomocí sobzóny.
- Starosta města si nemůže nárokovat majetek hráčských obyvatel (po vystěhování uchová majetek v městském skladu do případného návratu věcí majiteli)
- V rámci města lze zřídit i další funkce (např. místostarosta, stavitel..) - tyto funkce nejsou povinné. Jedinou povinnou funkcí je starosta - majitel.
- Všechny veřejné městské budovy musí být hráčům přístupné.
- S povýšením města by se měl měnit jeho celkový vzhled i velikost budov.
- Po 60 dnech neaktivity města (ve městě se nebude nic dít) se městu odebere poslední dosažený stupeň. Zruší se warp do města. Po dalším měsíci totéž, a tak dále, až se město úplně zruší.
- Pro stavbu města si vybírejte místa ve volné krajině bez sousedních residencí či měst.
- Každé město začíná v residenci vlastněné hráčem. Při povýšení nebo registraci musí residenci vlastnit starosta města. Residence města se zvětšuje podle potřeb, expandováním nebo povýšením města.
- Ve městě nemůže být nastaven MOVE FALSE. Zakázaný přístup do města může být pouze po předchozí konzultaci se správcem měst jednotlivcům, při hrubém porušení pravidel.
- Starosta má opravnění vytvářet obchody ale nemá nárok na warp do obchodu.

Co by měla žádost obsahovat:
    Jméno starosty a případné další funkce ve městě
    Seznam obyvatel
    Seznam budov (rozdělené na povinné a volitelné)
    Historii města (historie ve smyslu legendy o vzniku města)
    Screeny budov (fullscreen, ve vysoké kvalitě, ofocený monitor mobilem se nebude počítat)

Vzorová žádost o město (povýšení)

Dotace:
Každé město (od stupně město) má možnost žádat o dotace na různé větší stavby. Žádosti se píší do chatu #města, s tím, že se uvede do názvu “[Dotace] Název dotace”. Tuto dotaci vyhodnotí správce měst a admin. Společně se domluví, jestli dotaci schválí nebo zamítnou. V případě schválení bude vyplácena odměna formou použitého stavebního materiálu do výše 75% materiálů. V případě zamítnutí se dotace nevyplácí.
Vyplácí se opravdu a pouze stavební materiál. Hrad z dia nebo netherite bloků opravdu dotací neprojde.
V jednu chvíli může probíhat pouze jedna dotace. V žádosti uveďte popis stavby, účel atd. Do žádosti také připište i předběžný odhad materiálu. První se napíše na discord žádost o dotaci, poté se stavba postaví, a až bude postavena, dodejte její screeny. Pokud nebudou splněny podmínky, které jsou zde zmíněny, může být žádost dodatečně zamítnuta.

Vzorová žádost o dotaci
Poklady a questy ve městech:
Od stupně město lze mít ve městě poklady a questy. Můžete si vymyslet své vlastní questy o městu. Průvodce městem. Zajímavosti o městě. Obsah pokladů by neměl být nijak přehnaný. Velice vzácné itemy, které by tímto mohly být naduplikovány, nebudou pro vytvoření pokladu akceptovány.

Město
Počet questů: 1
Počet pokladů: 2

Velkoměsto
Počet questů: 2
Počet pokladů: 4

Flagy do měst:


Jakékoliv žádosti sepište do word/textového souboru a vložte do kanálu určeného pro registraci měst na našem discordu. Případně vložte odkaz na google disk soubor.


Správci měst: josefcrager a Fildaa