Chyba: Nelze se připojit k databázi Minecraft serveru!
Kostichky - Minecraft Server
kostichky.cz

Pravidla našeho serveru

  1) Chat a reklama

 1. Hráči je zakázáno vyjadřovat se vulgárně a urážet ostatní. (1,2,4)
 2. Hráči je zakázáno spamovat a zahlcovat chat symboly a znaky. (1,2,4)
 3. Hráči je zakázáno podporovat a propagovat nejrůznější radikální, extremistické, diskriminační a xenofobní směry a jakkoliv zobrazovat jejich symboly. (1,2,3,5)
 4. Hráči je zakázáno posílat reklamu na jiné projekty a servery. (4,5,6)
 5. Posílání odkazů na nevhodné a cizí webové stránky je zakázáno. (1,2,4,5)
 6. Posílání odkazů na podvodné, lživé webové stránky a soutěže je zakázáno. (1,2,4,5)

  2) Herní účet

 1. Herní nick nesmí být nevhodný, urážlivý a nesmí napodobovat nicky členů A-teamu. (4,5)
 2. Je zakázáno vlastnit více, než 1 herní účet (nick). V případě, že z vaší IP adresy bude hrát více účtů, jste povinni tuto skutečnost předem nahlásit A-teamu. (6,7)
 3. Hráč nesmí mít nastavený skin, který propaguje jakékoliv extremistické strany či je jinak nevhodný (nahota, symboly atd.) (1,4,5)
 4. Půjčování vašeho účtu jiným osobám je zakázáno. Pokud umožníte přístup na server jiným osobám skrz svůj účet, nesete plnou odpovědnost za jejich chování a činy.

  3) Podpůrné programy

 1. Hráči je zakázáno jejich využívání (hacky, cheaty, autoclicker atd.) (3,4,5,6,8)
 2. Minimapa je zakázána. (1,3,5,8)
 3. V případě podezření z použití nepovolených programů si A-team může vyžádat screen ze hry případně kontrolu složek v počítači.

  4) Chování ve hře

 1. Hráči je zakázáno stavění sloupů a kopání děr 1x1. (1,3,5)
 2. Hráči je zakázáno jakékoliv úmyslné lagování serveru (i stavění redstone systémů). (1,3,5,8)
 3. Hráč je povinen pokácet celý strom, nenechávat levitovat koruny. (1,3,8)
 4. Hráči je zakázáno bugovat a zneužívat chyb systémů na serveru. V případě nalezení chyby je hráč povinen tuto chybu nahlásit. (1,3,4,8)
 5. Hráči je zakázáno stavět různé antiafk mechanismy které by zabraňovaly serveru vyhození hráče za neaktivitu. (1,3,4,5)
 6. Hráči je zakázáno stavět farmy které využívají, nebo se k jejich postavení používá herní bug / duplikace. (1,3,4,5,6)
 7. Hráči je zakázáno mít více jak 200 entit na ploše 50x50 bloků. (1,3,4,5)
 8. Hráči je zakázáno úmyslně teleportovat hráče na místa, kde může zemřít a ztratit herní věci. (tpakill) (1,3,4,5)
 9. Hráči je zakázáno stavět automatické farmy na moby. Poslední rána do moba musí pocházet od hráče. Předhitování pádem nebo jinými mechanismy je povoleno. (1,3,4,5)

  5) Obcházení trestu

 1. Hráči je striktně zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet udělený trest. Obcházením banu si hráč může vysloužit i IP Ban. (5,6,7)

  6) Navrácení herních věcí, dat a majetek serveru

 1. Hráč nemá právo požadovat náhradu při ztracení věcí nebo herních dat způsobené vlastní vinou.
 2. Veškerá data serveru jsou majetkem serveru Kostichky a při jakémkoliv poškození nebo ztrátě nemá hráč právo na náhradu škody.
 3. Hráč nemá právo požadovat seznam pluginů, soubory světů, plánů a schématik nebo seznam pravomocí jednotlivých postů. Tyto informace a soubory jsou interní a patří serveru Kostichky.

  7) Questy a poklady

 1. Hráč nesmí ostatním hráčům vyzrazovat odpovědi do questů či jinak radit s jejich řešením. (1,2,3,4,5,8)
 2. Hráč nesmí ostatním hráčům sdílet pozice pokladů secretů a míst do questů. (1,2,3,4,5,8)

  8) Ostatní

 1. Výši trestu určují členi A-teamu. Pokud má hráč pocit, že dostal neadekvátní trest, může vznést námitku. Jeho námitka bude prošetřena Zasedacím štábem ohledně věcí banů, která rozhodne o změně či ponechání trestu.
 2. Dojde li ke ztrátě důležitého itemu, může hráč zažádat o jeho náhradu v případě, že je schopen prokázat, že tento item v minulosti vlastnil.
 3. Od všech hráčů se předpokládá bezproblémovost a poctivost. Zákaz hledání chyb a kliček v pravidlech a herním systému.
 4. A-team má vždy poslední slovo
 5. Každý hráč je povinen nahlásit hráče, který porušuje porušuje pravidla serveru. Trest se uděluje podle závažnosti (1,3,4,5)

  9) Discord

 1. Je zakázáno spamovat chat pomocí znaků, emotikonů, obrázků, gifů atd.. (1,2,4,5,6)
 2. Je zakázáno zbytečně (ghost) pingovat jak jednotlivé uživatele, tak celé skupiny (1,2,4,5,6)
 3. Je zakázáno dělat reklamu jakýmkoliv způsobem včetně posílání invite linků do přímých zpráv. (1,2,4,5,6)
 4. Je zakázáno využívat kanály k jiným účelům, než byly vytvořeny. Dodržujte témata. (1,2,4,5,6)
 5. Je zakázáno porušovat pravidla kanálů. Pravidla jsou buď připnuta, nebo jsou v popisu daného kanálu. (1,2,4,5,6)
 6. Je zakázáno využívat různé měniče hlasu. (1,2,4,5,6,9)
 7. Je zakázáno se neustále připojovat a odpojovat do kanálů, pouštět nahlas hudbu nebo jiné nepříjemné zvuky, křičet do mikrofonu atd.. (1,2,4,5,6,9)
 8. V kanálu #memes je nastaveno NSFW. Tento kanál navštěvujete na vlastní nebezpečí. Příspěvky které budou obsahovat nepříjemný obsah budou smazány! (1,2,4,5,6)
 9. Je zakázáno streamovat do kanálu nevhodný nebo pohoršující obsah. (4,5,6,9,10)
 10. Je zakázáno označovat @everyone, @here nebo celé role (1,2,4,5,6)

  10) Obchod Kostichky (od BatCore.eu)

 1. Provedením platby souhlasíte s pravidly serveru a obchodu.
 2. Platba za jakýkoliv produkt v obchodě (VIP rank, balíček, podpora, unban atd.) je považována jako příspěvek na provoz a rozvoj serveru. Veškerých zakoupených výhod lze dosáhnout běžným hraním na serveru. Výdělek poslouží pro zaplacení hostingu, propagace, soutěží nebo dalších potřebných služeb k bezproblémovému chodu serveru.
  Doba trvání VIP ranků se nesčítá.
 3. Vedení serveru si vyhrazuje právo na odebrání výhod za porušení pravidel, případně při ukončení serveru Kostichky.
 4. Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu obsahu balíčků a výhod.
 5. Veškeré reklamace lze podat v #tickety kanálu na našem discord serveru.
 6. Hráč je povinen si před zakoupením výhod překontrolovat, jestli má v inventáři dostatek místa na zakoupený obsah.

Čísla v závorkách znázorňují trest, který hrozí v případě porušení daného pravidla.

  Legenda trestů

 1. warn
 2. mute
 3. jail
 4. kick
 5. tempban
 6. ban
 7. ip-ban
 8. odebrání itemů, peněz nebo prefixu
 9. voice-mute
 10. zákaz streamování do kanálu

Veškerá pravidla mohou být kdykoliv upravena!

Poslední úprava provedena: 21. 8. 2022